Fakultet kolaz

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum već 18 godina studente priprema za izazovna i atraktivna zanimanja, profesije koje u savremenim tržišnim uslovima mogu obezbediti dobar posao i karijeru. Znanje je moć!

O osnovnim studijama

Studijski programi, način rada, kvalitetni nastavni kadar i savremena oprema omogućavaju sticanje znanja u skladu sa evropskim i svetskim standardima. Mentorski rad i konsultacije, praktični primeri i radionice, intenzivno učenje stranih jezika i informacionih tehnologija omogućavaju aktivno usvajanje znanja primenljivih odmah po završetku fakulteta.

Tokom 18 godina postojanja uvek smo pratili savremene tokove obrazovanja, prilagođavali se trendovima i profesijama budućnosti i na taj način kreirali inovativne studijske programe koji su prilagođeni, kako potrebama studenata, tako i potrebama poslodavaca.

O fakultetu
Prof. dr Olivera Nikolic
Akreditovano (1)

Akreditovani studijski programi

Prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o standardima i postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srbije, fakultet je 2020. godine ponovo uspešno prošao proces akreditacije čime je i u svom trećem ciklusu akreditovan kao Visokoškolska ustanova.

Svi studijski programi osnovnih i master akademskih i strukovnih studija akreditovani su po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije i od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

  • 3 procesa akreditacije ustanove
  • 25+ uspešnih akreditacija studijskih programa i naučnoistraživačke delatnosti
Akreditacije

Departman za poslovne studije

Četvorogodišnje akademske studije (240ESPB). Pogledajte brošuru.

Finansije i Računovodstvo

Finansije i računovodstvo

Ovladavanje metodologijom teorijskog i praktičnog rada u oblastima računovodstva, revizije, finansija i bankarstva, kroz mentorski rad sa profesorima i stručnjacima iz prakse.

Marketing

Marketing i psihologija

Ovladavanje širokim teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za razumevanje digitalnih marketing strategija i novih platformi.

Informacione tehnologije (1)

Informacione tehnologije

Studijski program je usklađen sa brzorastućim IT sektorom i prilagođen potrebama tržišta.

Turizam

Menadžment zdravstvenog i velnes turizma

Jedinstvena fuzija savremenih tržišnih i obrazovnih tokova, objedinjuje u svetu postojeća iskustva u cilju stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog obrazovnog iskustva.

Savremena psihologija

Savremena psihologija

Studenti se upoznaju sa psihološkim disciplinama, predmetima proučavanja psihologije i psihološkim metodama iz – kliničke psihologije, psihologije rada i pedagoške psihologije.

Departman za zdravstvene studije

Četvorogodišnje akademske studije Sestrinstva (240ESPB) i trogodišnje strukovne studije Fizioterapije (180ESPB). Pogledajte brošuru.

Sestrinstvo

Sestrinstvo

Studije iz oblasti zdravstvene nege zasnovane na savremenim pristupima sestrinskoj struci i odgovarajućom dobrom praksom u evropskim institucijama.

Fizioterapija

Fizoterapija

Trogodišnje studije fizikalne medicine i rehabilitacije. Rad na poslovima prevencije, lečenja i rehabilitacije dece, odraslih, starih ljudi, sportista itd.

Zdravstvena nega

Zdravstvena nega

Trogodišnje studije zdravstvene nege studente uvode u svet zdravstvene nege kao stručne oblasti koja doprinosi dobrobiti pacijenata i društva u celini, dok istovremeno omogućava lični i profesionalni razvoj.

Prijave u toku

Rane prijave u predupisnom roku za upis u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2024/2025 trajale su do 31. marta 2024. godine. Predprijave omogućavaju maturantima da svoj prijemni ispit i proceduru upisa započnu i pre zvaničnog završetka srednje škole, a time sebi na vreme obezbede mesto i ostvaruju pogodnosti u vidu popusta na školarinu.

Za učenike koji su tokom srednje škole bili odlični pripremili smo posebne pogodnosti prilikom upisa u vidu budžetskog načina studiranja.

Važni datumi – prvi upisni rok:

  • prijavljivanje kandidata od 03.06.2024. do 08.07.2024. godine,
  • polaganje kvalifikacionih ispita od 10.06.2024. godine do 08.07.2024. godine,
  • upis kandidata vršiće se od 08.07.2024. do 12.07.2024. godine.
Onlajn prijava

Onlajn prijava

Na našem sajtu popunite onlajn prijavu i odaberite studijski program za koji se prijavljujete.

Poslaćemo Vam sve informacije i smernice o predupisu i materijale potrebne za polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit se sastoji od testova na kojima kandidati mogu osvojiti najviše 60 bodova.

Prijemni ispit I

Prijemni ispit za poslovne studije

Za studijski program Ekonomija (Finansije i računovodstvo / Marketing i psihologija) pitanja su iz oblasti opšte kulture i informisanosti, ekonomije i marketinga.

Za studijski program Poslovni softverski sistemi pitanja su iz oblasti opšte kulture i informisanosti i informatike.

Za studijski program Menadžment zdravstvenog i velnes turizma pitanja su iz oblasti opšte kulture i informisanosti i turizma.

PrijemniispitII (1)

Prijemni ispit za zdravstvene studije

Za studijski program Sestrinstvo pitanja su iz oblasti opšte kulture i informisanosti i biologije.

Za studijski program Fizioterapija pitanja su iz oblasti opšte kulture i informisanosti i biologije.

Upis

Predupis/Upis

Nakon položenog prijemnog ispita i kreiranja rang liste obavlja se procesura upisa. Maturanti koji u trenutku predprijave još uvek nisu dobili svoja svedočanstva i diplomu, obavljaju proceduru predupisa a preostal.
Potrebna dokumenta:

  1. svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (mogu overene kopije),
  2. diploma završene srednje škole (može i overena kopija),
  3. izvod iz matične knjige rođenih i
  4. dve fotografije za indeks (3,5 x 4,5)
Nagrađujemo

Nagrađujemo znanje

Učenike koji su bili odlični tokom srednje škole nagrađujemo oslobađanjem dela školarine.

Svima koji se u predupisnom roku prijave za studije omogućavamo uslove za pokretanje biznisa u toku studija – kancelarije, opremu, mentorstvo.

Za učenike koji još uvek nisu sigurni ili još uvek nisu pronašli svoju oblast interesovanja, organizujemo Program profesionalne orijentacije.

Transfer

Transfer programi

Ukoliko ste već student drugog fakulteta, svoje studije možete nastaviti prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih ili master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu.

Više o uslovima prelaska pročitajte ovde.

Zainteresovani ste za neki od smerova ili imate dodatna pitanja? Pišite nam.

Onlajn prijava

Prezentacija

Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum

Poslovne studije, flajer 2022
Zdravstvene studije, flajer

Ostanimo u kontaktu

Fakultet i akademsko obrazovanje mogu otvoriti mnoga vrata na putu vašeg profesionalnog i ličnog razvoja, a zbog brojnih znanja, veština, poslovne ideje koju možete pokrenuti tokom studija, prijatelja, iskustava, putovanja i avantura studije zasigurno predstavljaju jedan od najlepših životnih perioda.

Sada je vreme kada se susrećete sa jedne strane sa novim obavezama i zadacima predstojećeg završetka srednjoškolskog obrazovanja, a sa druge strane sa željama o budućim profesijama, životnim uspesima i važnim odlukama koje treba doneti.

Verujemo da ćemo imati priliku da zajedno provedemo buduće akademske godine i da ćete se pridružiti zajednici sadašnjih studenata i diplomaca koji su prepoznali kvalitet naših obrazovnih programa, nastavnog kadra i poseban pristup svakom studentu.

Želimo Vam da ovaj period iskoristite za prave životne izbore, ali i da uživate u putovanju do njih.

 

Važno je šta studiraš.

Zbog najboljih uslova studija.
Zbog upotrebljivih znanja.
Zbog prilika.
Zbog tebe.

lokacija

Železnička 5, Valjevo

www.fzp.singidunum.ac.rs

32

pf@singidunum.ac.rs

+381 14 292 610

34

Pratite nas na društvenoj mreži Fejsbuk
@fzpsingidunum

33

Pratite nas na društvenoj mreži Instagram
@singidunum.valjevo