avion

Savremeni studijski programi u oblasti turizma

Usklađenost naših nastavnih programa sa potrebama tržišta. Pogledajte naše predmete koji prate najnovija dešavanja iz industrije putovanja. Videćete da se kod nas uče isključivo stvari koje su potrebne poslodavcima i za pokretanje sopstvenog biznisa.

Stvaramo čvrstu osnovu, a potom studente uvodimo u suštinu struke. Studijski program je strukturiran tako da se već od prve godini počinje izučavanje fundamentalnih tema u ovoj oblasti – ekonomskih aspekata razvoja turizma, psihologije u turizmu, informacionih sistema i aplikacija u turizmu, poslovnog komuniciranja u turizmu i stranih jezika. U narednim godinama nastavlja se izučavanje stručnih predmeta kroz projekte i praksu.

Menadžment zdravstvenog i velnes turizma predstavlja fuziju psihologije, turizma i rekreacije. Svi koji putuju ili ostaju u mestima u kojima žive imaju određeno slobodno vreme koje je potrebno iskoristiti u cilju unapređivanja psihofizičkog zdravlja. Osnovni cilj ovog studijskog programa je da studentima pruži multidisiplinarno obrazovanje, teorijskog i praktičnog karaktera, kako bi se obezbedile stručne kompetencije za obavljanje širokog spektra aktivnosti iz oblasti zdravstvenog turizma i turizma u celini. Osnovni ishodi ovog programa podrazumevaju stečena znanja, veštine i kompetencije studenta iz oblasti zdravstvenog i velnes turizma, kao i ukupnog razvoja turističke privrede.

Sticanje znanja kroz praktičan rad. Praksa je obavezna na svakoj godini studija i strukturirana je na sledeći način:

 • I godina – učešće u turističkom projektu (jedan mesec);
 • II godina – mogućnost studiranja jednog semestra u inostranstvu i obavljanja prakse u inostranim hotelima i drugim turističkim organizacijama, osnovna stručna praksa koja je mentorisana u hotelima, turoperatorima, turističkim organizacijama, muzejima (trajanje dva meseca).
 • III godina – učešće u tromesečnom turističkom projektu sa partnerima van fakulteta (trajanje 3,5 meseca) i plaćena stručna letnja praksa u Srbiji, Grčkoj i Crnoj Gori.
 • IV godina – stručna praksa INTERNSHIP u Sjedinjenim Američkim Državama u hotelima sa 4* i 5* (trajanje 4 – 6 meseci) i plaćena stručna letnja praksa u Srbiji, Grčkoj i Crnoj Gori.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Studijski program Menadžment zdravstvenog i velnes turizma reakreditovan je 2021. godine. Prethodni naziv studijskog programa bio je Turizam i hotelijerstvo.

menadžer

Zašto baš turizam?

i zašto studirati na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu?

Novo radno mesto na svake 2.5 sekunde. Prema podacima Univerziteta Eastern Michigan u sektoru turizma i hotelijerstva se otvori novo radno mesto. U Srbiji se u poslednjih 5 godina otvorilo blizu 80 hotela koji imaju veliku potrebu za visoko obrazovanim mladim ljudima iz oblasti turizma i hotelijerstva.

Brzi rast turističke industrije. Na globalnom nivou na turizam se gleda kao na privrednu granu koja će predstavljati stub oporavka i jednu od ključnih pokretačkih sila razvoja brojnih privreda iz ugla ekonomije, osnaživanja i očuvanja lokalnih zajednica i njihove kulture, kao i životne sredine. Prema podacima Svetske turističke organizacije (UNWTO), svako deseto radno mesto pripada oblasti turizma.

Trendovi u turizmu. Poseban značaj ima razvoj segmenta turizma koji direktno ili indirektno utiče ne povećanje zdravlja i dobrostanja ljudi (well-being), sa akcentom na preventivnom pristupu. Takav je velnes turizam. On ostvaruje izuzetne rezultate, a predviđa se rast ovakvog vida turizma na globalnom nivou koji je skoro brži u odnosu na stopu rasta turizma uopšteno gledajući, a prema podacima koje objavljuje Globalni velnes institut kao vodeća organizacija iz oblasti istraživanja i promovisanja velnes turizma.

Širina izbora nakon studija turizma i hotelijerstva. Studije turizma sa svojim smerovima pripremaju studente za rukovodeće pozicije u oblasti ekonomije i turizma. Studije su osim turizma i hotelijerstva fokusirane nas područja prodaje, komunikacija, ljudskih resursa i sl.

Uspešni diplomirani studenti. Skoro 88% diplomiranih studenata je zaposleno. Od tog procenta, čak 73% diplomiranih studenata rade u oblasti turizma i hotelijerstva. 7% diplomiranih studenata je pokrenulo sopstveni biznis iz turizma.

Visoki međunarodni standardi obrazovanja. Studijski programi su usklađeni sa standardima Svetske turističke organizacije (UNWTO) i Međunarodnom asocijacijom hotelijera (IHRA).

recepcija2

O studijskom programu

i spisak predmeta

Menadžment zdravstvenog i velnes turizma je studijski program osnovnih akademskih studija koji se realizuje u periodu od četiri godine, odnosno u trajanju od 8 semestara (240 ESPB). Tokom studija studenti stiču napredna akademska i stručna znanja iz oblasti zdravstvenog i velnes turizma. Studijski program je akreditovan kod Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.

Svrha studijskog programa je obrazovanje stručnjaka iz oblasti turizma, sa naglaskom na zdravstveni turizam, koji će planirati, organizovati i upravljati različitim aktivnostima iz ove delatnosti. Po završetku studija, studenti na ovom nivou obrazovanja imaju mogućnost da rade u velnes i SPA hotelima, banjama, rehabilitacioniim centrima, kao i drugim oblicima pružanja usluga zdravstveno-turističke ponude; kreiranju turističkih proizvoda; javnom, privatnom i civilnom sektoru u turizmu i hotelijerstvu (planiranje, organizovanje i upravljanje poslovnim aktivnostima preduzeća i destinacija u celini).

Studenti koji se opredele za ovaj studijski program, imaće priliku da steknu znanja iz:

 • Turizma i zdravlja
 • Turističkih destinacija
 • Upravljanja turističkim resursima
 • Rizort i SPA menadžmenta
 • Velnes kulture
 • Održivog razvoja turizma
 • Marketinga
 • Informacionih tehnologija
 • Projektnog planiranja u turizmu
 • Softvera u hotelijerstvu
 • Poslovnih simulacija u zdravstvenom turizmu
 • Preduzetništva
plaža

Spisak predmeta – Menadžment zdravstvenog i velnes turizma

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Finansije sa personalnim finansijama 8
6 Ekonomika turizma 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Posrednici u turizmu 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Održivi razvoj turizma 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 Marketing usluga 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Psihodinamika organizacije 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Odlučivanje i poslovna inteligencija 8
2 Klaud tehnologije 8
Naziv predmeta ESPB
1 Organizacija procesnih funcija hotela 8
2 Privredno pravo 8
3 Engleski jezik 3 8
4 Menadžment turističke destinacije 6
5 Upravljanje turističkim resursima 8
6 I3 Izborni predmet 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Metodologija psiholoških istraživanja 6
2 Računovodstvo 6

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Internet kao poslovno okruženje 8
2 Projektno planiranje 8
3 Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika 8

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Internet kao poslovno okruženje 8
2 Psihologija potrošača 8
3 Građansko i stvarno pravo 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 I6 Izborni predmet 8
3 Rizort i SPA menadžment 6
4 Turizam i zdravlje 8
5 I7 Izborni predmet 8
6 Investiranje 8
7 Poslovne simulacije u zdravstvenom turizmu 3
8 Velnes kultura 6
9 Studijska praksa 3
10 Završni rad predmet 1
11 Završni rad 1

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Kreativnost i inovacije: psihološki i ekonomski pristup 8
2 Radno pravo 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Razvojni projekat u zdravstvenom turizmu 8
2 Projektovanje i izgradnja rekreacionih sadržaja u turizmu 8

Spisak predmeta – Turizam i hotelijerstvo

Naziv predmeta ESPB
1 Investiranje 8
2 Turizam i zdravlje 8
3 Upravljanje turističkim resursima 8
4 Studijska praksa 6
5 Preduzetništvo 8
6 I6 Izborni predmet 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz turizma 8
2 Izborna praktična istraživanja iz hotelijerstva 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Nemački poslovni jezik 8
2 Intelektualni kapital i performanse preduzeća 8
3 Kreativnost i inovacije 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – Finansije 6
2 Poslovne simulacije – Marketing i menadžment 6

 

Prijemni ispit se obavlja u formi testa od 30 pitanja iz koga kandidat može osvojiti do 60 bodova. Pitanja su iz oblasti opšte kulture i informisanosti i turizma.

Zainteresovani ste za studije ili imate dodatna pitanja?

ONLAJN PRIJAVA