Novi pristupi zdravlju i zdravstvenoj politici zahtevaju promenu sestrinskih funkcija i kompetencija. Studijski program Sestrinstvo nudi adekvatno obrazovanje zasnovano na savremenim pristupima sestrinskoj struci i usklađeno sa odgovarajućom dobrom praksom u evropskim institucijama na osnovu Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

sestrinstvo1

Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije 14. septembra 2016. godine doneo je konačno Rešenje o akreditaciji studijskog programa Sestrinstvo na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i ostale oblike aktivne nastave – kliničke vežbe, seminare i stručne prakse u hirurškom, internističkom i neuropsihijatriskom bloku.

Partneri: Opšta bolnica Valjevo, Dom zdravlja Valjevo, Medicinska škola “Dr Miša Pantić” Valjevo, kao i brojne poznate privatne poliklinike.

Studijski program Sestrinstvo na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara sa 240 ESPB.
Nakon diplomiranja stiče se zvanje Diplomirana medicinska sestra.

 

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSTVO

Studijski program je u postupku reakreditacije.

sestrinsrvo-akreditovano-thumb

Zainteresovani ste za studije ili imate dodatna pitanja?

ON-LINE PRIJAVA