Ukoliko ste već student drugog fakulteta (ili ste diplomirali), svoje studije možete nastaviti prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih ili master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu.

Procedura prelaska je efikasna i završava se u najkraćem roku. Na osnovu Uverenja o položenim ispitima (predmeta koje ste do sada položili) naše stručne službe će odrediti da li je potrebno položiti određenu razliku u predmetima. U skladu sa principima Bolonjske deklaracije o prenosivosti ESPB (ECTS) bodova, vrši se priznavanje ESPB koje ste stekli u ustanovi u kojoj ste prethodno studirali – a ne priznavanje ispita za ispit, što proceduru čini dodatno povoljnijom po Vas kao kandidata za prelazak.

Sve što je potrebno da uradite jeste da kontaktirate studentsku službu Fakulteta na pf@singidunum.ac.rs ili telefonom na 014/292-610 nakon čega ćete dobiti informacije o razlici predmeta koje je potrebno položiti i dokumentima potrebnim za upis.

Uslov za prelaske

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije više nije moguć prelazak studenata sa strukovnih studija na akademske studije (po članu 41. ovog zakona).

Prelasci studenata i prenošenje ESPB bodova ubuduće se mogu vršiti samo u okviru istog stepena i iste vrste studija. U zakonu su kao vrste studija navedene akademske studije, strukovne studije i kratki program studija.

U praksi ovo znači da studenti visokih škola tj. strukovnih institucija nemaju mogućnosti prelaska na fakultete tj. akademske institucije, kao što je to ranije bio slučaj.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija će u aktuelnom upisnom roku obavljati i upise studenata sa drugih akademskih visokoškolskih institucija.

Upoznajte se sa Fakultetom

Virtuelni obilazak Fakulteta: link
Studijski programi osnovnih studija: link
Studijski programi master studija: link

Zainteresovani ste za neki od smerova ili imate dodatna pitanja?

ON-LINE PRIJAVA
OAS slajder (1)