Realizovana istraživanja

mar
07

„Upravljanje javnim rashodima u Srbiji: komparativna analiza sa zemljama EU i zemljama u tranziciji“ – seminasrki rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Upravljanje javnim rashodima u Srbiji: komparativna analiza sa zemljama EU i zemljama u tranziciji“ – seminasrki rad Autor Nataša Mićević Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da ukaže na značaj reformi javnih finansija u Srbiji sa posebnim akcentom na javne rashode, kao i da   […]

Detaljnije
mar
07

„Organizacione strukture muzejskih institucija sa uporednom analizom organizacije Narodnog muzeja u Valjevu i Narodnog muzeja u Aranđelovcu“ – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Organizacione strukture muzejskih institucija sa uporednom analizom organizacije Narodnog muzeja u Valjevu i Narodnog muzeja u Aranđelovcu“ – master rad Autor Marina Ćirović Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu teorijske analize i praktičnih saznanja ukaže na značaj i ulogu unutrašnje organizacije […]

Detaljnije
mar
07

„Strategije savremene kulturne politike kao instrumenti realizacije društveno korisnih aktivnosti neprofitnih ustanova kulture, sa analizom studije slučaja Narodnog muzeja Valjevo i uporednim osvrtom na Narodni muzej Aranđelovac“ – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Strategije savremene kulturne politike kao instrumenti realizacije društveno korisnih aktivnosti neprofitnih ustanova kulture, sa analizom studije slučaja Narodnog muzeja Valjevo i uporednim osvrtom na Narodni muzej Aranđelovac“ – master rad Autor Jelena Nikolić Lekić Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu teorijske […]

Detaljnije
mar
07

„Sportska rekreacija u službi turizma na primeru planine Tare“ – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Sportska rekreacija u službi turizma na primeru planine Tare“ – diplomski rad Autor Bojana Krstić Mentor MA Katarina Plećić / dr Filip Đoković Cilj istraživanja Cilj rada je analiza sportsko-rekreativnih sadržaja trenutno prisutnih na planini Tara, njihova primena i značaj istih na unapređenje razvoja turizma na planini.

Detaljnije
mar
07

„Kreiranje uslužne kulture poslovanja i uloga menadžmenta turističke organizacije“ – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Kreiranje uslužne kulture poslovanja i uloga menadžmenta turističke organizacije“ – diplomski rad Autor Ivana Perović Mentor MA Katarina Plećić / dr Milenko Stanić Cilj istraživanja Celine istraživanja obuhvataju uslužnu kulturu, menadžment u turizmu, upravljanje ljudima u organizacijama iz oblasti turizma kroz studiju slučaja Turističke organizacije Višegrad.

Detaljnije
mar
07

„Internet kao kanal distribucije turističkih usluga“ – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Internet kao kanal distribucije turističkih usluga“ – diplomski rad Autor Marija Milivojević Mentor MA Katarina Plećić / dr Milenko Stanić Cilj istraživanja Predstavljanje i analiza najznačajnijih elektronskih turističkih posrednika i njihov uticaj na promene u obrascima turističkih kretanja.

Detaljnije
mar
07

„Šta ne treba pokazati turistima u Valjevu?“ – seminarski rad

Naslovistraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Šta ne treba pokazati turistima u Valjevu?“ – seminarski rad Autor Studenti prve godine studijskog programa Turizam i hotelijerstvo Mentor Dr Filip Đokovi Ciljistraživanja Identifikovanje ključnih lokaliteta u Valjevu koji ne zadovoljavaju osnovne estetske i ekološke kriterijume a mogu biti u funkciji razvoja turizma.

Detaljnije
mar
07

„Potencijal reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijal reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma“ – seminarski rad Autor Veroljub Đorđić student 3. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma na osnovu istraživanja odabranih potencijalnih turističkih tržišta, klasifikacije postojećih turističkih resursa posmatranih kroz principe održivog […]

Detaljnije
Stranica 5 od 7 « Prva...34567