Realizovana istraživanja

jun
27

E-biblioteka

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI)  „E-biblioteka“ Izborna praktična istraživanja – poslovna informatika Preuzmi projekat Autor Milorad Aćimović, student IV godine Poslovne informatike Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja E -biblioteka je web aplikacija koja, na jedan nov, savremen i tehnički inovativan način, može pomoći korisnicima fakultetskih biblioteka da ažuriraju i koriste podatke o knjigama, udžbenicima i […]

Detaljnije
okt
19

Odgovorni turista Valjeva

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) “Odgovorni turista Valjeva“ Izborna praktična istraživanja u turizmu – publikacija Autor Studenati III godine Mentori Dr Ivana Damnjanović i Katarina Plećić, MA Cilj istraživanja Značaj i doprinos istraživanja: zaključci o potrebama i mogućnostima razvoja održivih oblika turizma na području grada Valjeva doprinos donošenju odluka u vezi sa održivim razvojem destinacije i […]

Detaljnije
apr
14

Pretraživanje arhive privrednih subjekata grada Valjeva

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) “Pretraživanje arhive privrednih subjekata grada Valjeva“ Studijska praksa Autor Srudenti: Nenad Marković, Đorđe Vesić Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja Istraživanje je nastalo kao rezultat potrebe da se dokumenta privrednih subjekata grada Valjava, koja se nalaze u fasciklama i knjigama sortiranim po rednim brojevima, najpre ažuriraju u bazu podataka a […]

Detaljnije
apr
14

Prijava komunalnih problema građana Valjeva

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) „Prijava komunalnih problema građana Valjeva“ Studijska praksa Autor Studenti: Dragan Jakovljević, Miloš Pakević Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja U skladu sa tendencijom jačanja i unapređenja kvaliteta i efikasnosti  servisa elektronske uprave na lokalnom nivou,  sprovedeno je istraživanje u oblasti komunalnih usluga grada Valjeva. Putem on-line ankete građani Valjeva su […]

Detaljnije
mar
07

Zastupljenost informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) Zastupljenost informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji Autor Student: Goran Žikić Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja Istraživanje „Zastupljenost Informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji“ ima za cilja da jezikom statistike i brojki ukaže na trenutno stanje primene IT-a u srpskim arhivima koji čine Arhivsku mrežu, sa naglaskom […]

Detaljnije
mar
07

Istraživanje na temu „Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Istraživanje na temu „Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“ Autor Tim od 7 studenata četvrte godine smera Finansije i bankarstvo Mentor Prof. dr Zoran Jović, Sanja Lukić, MA Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio da se prouče uslovi koji vladaju u bankarskom sektoru, sektoru životnog […]

Detaljnije
mar
07

Privatnost na Internetu u eri pametnih telefona

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) Privatnost na Internetu u eri pametnih telefona Autor Student: Vladimir Jevrić Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja U ekspanziji globalnih i svuda dostupnih komunikacija, i deljenja ogromnog broja najrazličitijih informacija putem globalne mreže, pojam privatnosti je ponovo u fokusu ali sada u izvedenom stanju – privatnosti na Internetu. Za razliku […]

Detaljnije
mar
07

“Evro – zvanična valuta Evropske Unije“ i “Evropska centralna banka“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Evro – zvanična valuta Evropske Unije“ i “Evropska centralna banka“ Autor Studenti treće godine studijskih programa Finansije i bankarastvo i Računovodstvo i revizija Mentor dr Zoran Jović/dr Kosana Vićentijević/dr Zoran Petrović Cilj istraživanja Razmene znanja i ideja kroz prezentaciju radova i diskusiju, omogućili su donošenje zaključaka korisnih za budući […]

Detaljnije
Stranica 1 od 712345...Poslednja »