Realizovana istraživanja

mar
07

”Aspekti i specifičnosti trgovanja na međunarodnom deviznom tržištu-PEST analiza”- master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Aspekti i specifičnosti trgovanja na međunarodnom deviznom tržištu-PEST analiza”- master rad Autor Jovica Damnjanović Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Prikupljanje i kvantifikovanje podataka o političkim, ekonomskim, socijalnim i tehnološkim faktorima poslovnog okruženja koji utiču na poslovanje Forex brokera u Srbiji.

Detaljnije
mar
07

”Faktoring kao savremeni finansijski posao, stanje i perspektive u Srbiji”- master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Faktoring kao savremeni finansijski posao, stanje i perspektive u Srbiji”- master rad Autor Željko Radosavljević Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Definisanje i detaljan opis trenutnog stanja faktoringa u Srbiji, komparacija sa stanjem u svetu, ukazivanje na perspektive faktoringa u Srbiji.

Detaljnije
mar
07

”Strategija rasta i razvoja malih preduzeća u Srbiji”- master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Strategija rasta i razvoja malih preduzeća u Srbiji”- master rad Autor Miroslav Pimić Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Utvrđivanje uslova konkurentnosti malih preduzeća i mogućnosti koje dovode do njihovog rasta i razvojai ukazivanje na značaj pravilnog izbora načina finasiranja malih preduzeća i strategija njihovog rasta.

Detaljnije
mar
07

”Preuzetništvo u Srbiji kao odgovor na ekonomsku stagnaciju” – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Preuzetništvo u Srbiji kao odgovor na ekonomsku stagnaciju” – master rad Autor Katarina Kovačević Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Istraživaje socijalno-ekonomskih procesa, odnosa i posledica aktivnijeg zagovaranja preduzetništva i uticaj na povećanje konkurentnosti i ekonomski rast zemlje.

Detaljnije
mar
07

”Berzansko tržište stranih valuta – Foreks” – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Berzansko tržište stranih valuta – Foreks” – diplomski rad Autor Aleksandar Radojičić Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Detaljno upoznavanje sa funkcionisanjem Forex tržišta.

Detaljnije
mar
07

”Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu-Forex”- diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu-Forex”- diplomski rad Autor Jovica Damnjanović Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Upoznavanje sa načinom upravljanja novcem na Forex tržištu.

Detaljnije
mar
07

”Psihološki ugovor između zaposlenih i menadžmenta” – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Psihološki ugovor između zaposlenih i menadžmenta” – diplomski rad Autor Svjetlana Torbica Mentor Zoran Jović Cilj istraživanja Detaljna razrada svih aspekata psihološkog ugovora između zaposlenih i menadžmenta.

Detaljnije
mar
07

”Bankarstvo i kamatni mehanizam” – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Bankarstvo i kamatni mehanizam” – diplomski rad Autor Katarina Kovačević Mentor Zoran Jović Cilj istraživanja Detaljna analiza kamatnog mehanizma i kamate kao osnovne bankarske kategorije.

Detaljnije
Stranica 4 od 7 « Prva...23456...Poslednja »