Realizovana istraživanja

Jul
17

“Statistika i analiza realizovanih plaćanja u međunarodnom kliringu u devizama za period 2009-2014.” – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Statistika i analiza realizovanih plaćanja u međunarodnom kliringu u devizama za period 2009-2014.” – master rad Autor Zoran Stevanović Mentor Dr Marko Marković Cilj istraživanja Istraživanje broja plaćanja u međunarodnom kliringu i odnos između plaćanja poslovnih banaka iz Republike Srbije i poslovnih banaka iz Bosne i Hercegovine.

Detaljnije
Jul
17

“Primena mobilnih telefona u sportu” – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Primena mobilnih telefona u sportu” – master rad  Autor Vasilije Blagojević Mentor Dr Marko Marković Cilj istraživanja Istraživanje primene mobilnih telefona i specijalizovanih aplikacija u sportu.

Detaljnije