Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim Univerzitetom u Mariboru, u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 5 studenata osnovnih i 2 studenta master studija mogu dobiti stipendiran boravak.

Period za prijavu Univerzitetu u Mariboru je od 01.04. do 31.04.2016. godine. Najdalje do 15.04.2016. je neophodno putem mejla prijaviti se Departmanu za međunarodnu saradnju Poslovnog fakulteta Valjevo (rukovodilac departmana: doc.dr Ivana Damnjanović) slanjem Motivacionog pisma i CV (forma je dostupna na linku datom ispod) na srpskom i engleskom jeziku. Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali dve nedelje da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje Univerzitetu u Mariboru koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa objaviti do 15.06.2016. godine.

Trajanje razmene je 3 meseca (jedan semestar) u periodu do 31.05.2017. godine (naredna dva semestra).

Na ovom linku su dostupne sve informacije vezane za ovaj poziv koje su studenti u obavezi da prouče, dok će Departman za međunarodnu saradnju PFV biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice:

  1. Opšte informacije
  2. Osnovni uslovi
  3. Finansijski uslovi razmene (stipendija) + kriterijumi za odabir prijavljenih kandidata
  4. Procedura prijave kandidata (neophodna dokumentacija)
  5. Prijava za kandidata bez stipendije
  6. Sa leve i desne web strane su dostupne sve druge korisne informacije (kao što su smeštaj, put, dokumentacija za prijavu, itd.)

Neophodno je da student prouče i sledeće strane sajta PFV:

Na ovom linku su dostupne informacije o fakultetima u okviru Univerziteta Maribor i postojećim predmetima.

Oblasti za koje se studenti mogu prijavljivati ukoliko postoje slobodna mesta su iz oblasti:

informatike (Computer use; Database and network design and administration; Software and applications development and analysis),
turizma (Hotel, restaurants and catering; Travel, tourism and leisure) i
prava (Law).

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

  • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B1 (CEFR),
  • da je 2015/16. ili 2016/17. godine upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija

Želimo Vam puno uspeha!


Fotolia_41354925_M_2-copy-960x293