Seminarski, diplomski i master radovi

mar
07

„Istraživanje zadovoljstva izlagača i posetilaca Sajma privrede valjevskog kraja – SPREG 2014“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Istraživanje zadovoljstva izlagača i posetilaca Sajma privrede valjevskog kraja – SPREG 2014“ Autor Studenti I, II i III godine Mentor Profesori PFV Cilj istraživanja Istraživanje za potrebe organizatora SPREG-a u cilju analize dobrih i loših aspekata organizacije, sprovođenja i unapređenja narednih sajmova.

Detaljnije
mar
07

Projekat: ”Gradski reli” po konkursu grada Valjeva za raspodelu budžetskih sredstava za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Valjeva

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Projekat: ”Gradski reli” po konkursu grada Valjeva za raspodelu budžetskih sredstava za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Valjeva Autor Studenti i profesori Poslovnog fakulteta u Valjevu Mentor Profesori PFV Cilj istraživanja Ušešće na konkursu grada Valjeva, obuka studenata u izradi projekata i davanje najboljeg rešenja […]

Detaljnije
mar
07

„Banje Srbije“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Banje Srbije“ Autor Studenti III godine na predmetu Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja, 2013/2014. Mentor MA Katarina Plećić Cilj istraživanja Analiza klimatskih, lekovitih i turističkih karakterisistika 22 najpoznatije banje Srbije.

Detaljnije
mar
07

„Studija opravdanosti otvaranja hostela u Valjevu“

Naslov istraživanja i vrsta (projekat) „Studija opravdanosti otvaranja hostela u Valjevu“ Autorke istraživanja Dr Ivana Damnjanović, Lora Petronić Petrović, MA Mentori Dr Ivana Damnjanović, Lora Petronić Petrović, MA Uz tim profesora, nastavnika i asistenata PFV Sprovodioci istraživanja Istraživački projekat studenata prve godine Poslovnog fakulteta Valjevo, generacija 2012/13. godine Cilj istraživanja Utvrđivanje potrebe za otvaranjem hostela […]

Detaljnije
mar
07

Master rad na temu „Faktori uticaja na cene akcija na Beogradskoj berzi“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Master rad na temu „Faktori uticaja na cene akcija na Beogradskoj berzi“ Autor Sanja Lukić Mentor Prof. dr Zoran Jović Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio da se prouči stanje na Beogradskoj berzi i da se utvrdi koji faktori najviše utiču na cene akcija na domaćem tržištu. Kvalitet i […]

Detaljnije
mar
07

”Razvoj franšizinga u Srbiji” – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Razvoj franšizinga u Srbiji” – master rad Autor Jelena Bojić Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Teorijska i praktična analiza franšizinga kao poslovnog koncepta i njegov status i razvoj u Srbiji.

Detaljnije
mar
07

”Aspekti i specifičnosti trgovanja na međunarodnom deviznom tržištu-PEST analiza”- master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Aspekti i specifičnosti trgovanja na međunarodnom deviznom tržištu-PEST analiza”- master rad Autor Jovica Damnjanović Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Prikupljanje i kvantifikovanje podataka o političkim, ekonomskim, socijalnim i tehnološkim faktorima poslovnog okruženja koji utiču na poslovanje Forex brokera u Srbiji.

Detaljnije
mar
07

”Faktoring kao savremeni finansijski posao, stanje i perspektive u Srbiji”- master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Faktoring kao savremeni finansijski posao, stanje i perspektive u Srbiji”- master rad Autor Željko Radosavljević Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Definisanje i detaljan opis trenutnog stanja faktoringa u Srbiji, komparacija sa stanjem u svetu, ukazivanje na perspektive faktoringa u Srbiji.

Detaljnije
Stranica 1 od 41234