Seminarski, diplomski i master radovi

mar
07

”Strategija rasta i razvoja malih preduzeća u Srbiji”- master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Strategija rasta i razvoja malih preduzeća u Srbiji”- master rad Autor Miroslav Pimić Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Utvrđivanje uslova konkurentnosti malih preduzeća i mogućnosti koje dovode do njihovog rasta i razvojai ukazivanje na značaj pravilnog izbora načina finasiranja malih preduzeća i strategija njihovog rasta.

Detaljnije
mar
07

”Preuzetništvo u Srbiji kao odgovor na ekonomsku stagnaciju” – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Preuzetništvo u Srbiji kao odgovor na ekonomsku stagnaciju” – master rad Autor Katarina Kovačević Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Istraživaje socijalno-ekonomskih procesa, odnosa i posledica aktivnijeg zagovaranja preduzetništva i uticaj na povećanje konkurentnosti i ekonomski rast zemlje.

Detaljnije
mar
07

”Berzansko tržište stranih valuta – Foreks” – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Berzansko tržište stranih valuta – Foreks” – diplomski rad Autor Aleksandar Radojičić Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Detaljno upoznavanje sa funkcionisanjem Forex tržišta.

Detaljnije
mar
07

”Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu-Forex”- diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu-Forex”- diplomski rad Autor Jovica Damnjanović Mentor Dr Zoran Jović Cilj istraživanja Upoznavanje sa načinom upravljanja novcem na Forex tržištu.

Detaljnije
mar
07

”Psihološki ugovor između zaposlenih i menadžmenta” – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Psihološki ugovor između zaposlenih i menadžmenta” – diplomski rad Autor Svjetlana Torbica Mentor Zoran Jović Cilj istraživanja Detaljna razrada svih aspekata psihološkog ugovora između zaposlenih i menadžmenta.

Detaljnije
mar
07

”Bankarstvo i kamatni mehanizam” – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Bankarstvo i kamatni mehanizam” – diplomski rad Autor Katarina Kovačević Mentor Zoran Jović Cilj istraživanja Detaljna analiza kamatnog mehanizma i kamate kao osnovne bankarske kategorije.

Detaljnije
mar
07

„Upravljanje javnim rashodima u Srbiji: komparativna analiza sa zemljama EU i zemljama u tranziciji“ – seminasrki rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Upravljanje javnim rashodima u Srbiji: komparativna analiza sa zemljama EU i zemljama u tranziciji“ – seminasrki rad Autor Nataša Mićević Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da ukaže na značaj reformi javnih finansija u Srbiji sa posebnim akcentom na javne rashode, kao i da   […]

Detaljnije
mar
07

„Organizacione strukture muzejskih institucija sa uporednom analizom organizacije Narodnog muzeja u Valjevu i Narodnog muzeja u Aranđelovcu“ – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Organizacione strukture muzejskih institucija sa uporednom analizom organizacije Narodnog muzeja u Valjevu i Narodnog muzeja u Aranđelovcu“ – master rad Autor Marina Ćirović Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu teorijske analize i praktičnih saznanja ukaže na značaj i ulogu unutrašnje organizacije […]

Detaljnije
Stranica 2 od 41234