Seminarski, diplomski i master radovi

mar
07

„Potencijal opštine Mali Zvornik za razvoj lovnog turizma“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijal opštine Mali Zvornik za razvoj lovnog turizma“ – seminarski rad Autor Radmila Lunić student 3. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala koji ima opština Mali Zvornik za razvoj lovnog turizma na osnovu istraživanja odabranih potencijalnih turističkih tržišta, klasifikacije postojećih turističkih resursa […]

Detaljnije
mar
07

„Kulturno-istorijski kompleks Brankovina u funkciji turizma Valjeva“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Kulturno-istorijski kompleks Brankovina u funkciji turizma Valjeva“ – seminarski rad Autor Živoratka Lazarević student 2. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje perspektive razvoja i postojećih prepreka za unapređenje turizma Valjeva kroz ulogu koju ima Kulturno-istorijski kompleks Brankovina. Istraživanje obuhvata analizu potencijalnih turističkih tržišta, […]

Detaljnije
mar
07

„Potencijal razvoja banjskog turizma u Loznici“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijal razvoja banjskog turizma u Loznici“ – seminarski rad Autor Sara Rašović student 2. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje perspektive i postojećih prepreka za razvoja banjskog turizma u Loznici (Banja Koviljača) na osnovu analize demografskih i turističkih trendova odabranih potencijalnih emitivnih tržišta […]

Detaljnije
mar
07

„Uslužni ambijent kao instrument marketing miksa usluga i primeri njegove praktične primene u bankama“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Uslužni ambijent kao instrument marketing miksa usluga i primeri njegove praktične primene u bankama“ – seminarski rad Autor Sanja Lukić Mentor MA Katarina Plećić Cilj istraživanja Predstavljanje pojma, elemenata i značaja uslužnog ambijenta kao elementa markting miksa usluga, kroz predstavljanje primera pozitivne primene, ali i primera nedovoljne upotreba u bankama. […]

Detaljnije
mar
07

Informacioni sistem preduzeća “Vega d.o.o.” za process skladišta lekova

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/projekat)-predemet Projektovanje internet IS Informacioni sistem preduzeća “Vega d.o.o.” za process skladišta lekova Autor Studenti: Marijana Pantelić, Ana Marković Mentor Dr Biljana Tešić, MsC Ivan Pantelić Cilj istraživanja Cilj seminarskog rada, koji je ujedno I završni projekat na predmetu Projektovanje internet informacionih sistema, bio je da se, respektujući sve faze razvoja […]

Detaljnije
jul
17

„Statistika i analiza realizovanih plaćanja u međunarodnom kliringu u devizama za period 2009-2014.“ – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Statistika i analiza realizovanih plaćanja u međunarodnom kliringu u devizama za period 2009-2014.“ – master rad Autor Zoran Stevanović Mentor Dr Marko Marković Cilj istraživanja Istraživanje broja plaćanja u međunarodnom kliringu i odnos između plaćanja poslovnih banaka iz Republike Srbije i poslovnih banaka iz Bosne i Hercegovine.

Detaljnije
jul
17

„Primena mobilnih telefona u sportu“ – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Primena mobilnih telefona u sportu“ – master rad  Autor Vasilije Blagojević Mentor Dr Marko Marković Cilj istraživanja Istraživanje primene mobilnih telefona i specijalizovanih aplikacija u sportu.

Detaljnije
Stranica 4 od 41234