Studijska opcija Turizam i zdravlje je namenjena studentima koji su zainteresovani za proučavanje preventive u funkciji zdravlja i turizma. Savremena turistička kretanja u sve većoj meri se zasnivaju na tražnji za zdravstvenim uslugama u raznovrsnim smeštajnim objektima i preduzećima. S obzirom na sve jaču povezanost turizma kao fenomena i zdravlja kako u emitivnim tako i u receptivnim turističkim prostorima, dolazi do stvaranja selektivnog oblika zdravstvenog turizma. Uzrok ekspanzije zdravstvenog turizma je ubrzan način života koji podrazumeva prekomerne obaveze u privatnom i poslovnom životu. Cilj ove studijske opcije je da studentima pruži potrebna i aktuelna znanja iz međunarodnog zdravstvenog menadžmenta, holističke medicine, geografije zdravlja i turizma. Posebna pažnja se posvećuje kreiranju ponude i analiziranju tražnje u zdravstvenom turizmu i u preduzećima turističke privrede. Ova opcija podrazumeva terensku nastavu i praksu u banjama i banjskim hotelima, rehabilitacionim centrima i specijalizovanim smeštajnim objektima za preventivu i oporavak, hotelima sa kompleksnim spa centrima.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Ukupni spisak predmeta u oviru ove studijske opcije odgovara onom koji se može videti u okviru studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, osim onih predmeta kojima se odlikuje ova studijska opcija kako bi Vaša interesovanja bila usmerena ka odgovarajućim oblastima izučavanja. Odabir ove studijske opcije podrazumeva sledeće predmete:

Izborni predmet TURIZAM I ZDRAVLJE
I2 Geografija zdravlja
I5 Holistička medicina
I7 Međunarodni zdravstveni menadžment