DOCENTI

Marković Marko, prodekan 
Jokić Zoran, Depart. za zdravstvene studije
Plećić Katarina, Depart. za poslovne studije
Mladenović Marija
Gajić Tomislav
Kaljević Jelena
Nikolić Bojan
Furlan Bojan
Ružičić Dušan
Krstić Boro
Jovanović Mađar Aleksandra
Jovanović Verica
Dragutinović Ninoslava
Obradović Milan
Goran Krstajić


NASTAVNICI

Urošević Sonja
Petronić Petrović Lora
Mirković Nataša
Đurđević Marija


PREDAVAČI

Ranković Olgica
Petrović Jasna
Radojević Tatjana


Nastavnici Univerziteta Bijeljina –
zajednički studijski program OAS Sestrinstvo

Stanić Slobodan
Rakočević Hrnjak  Aleksandra
Živić Živa
Malić Živka
Tomić Ljiljana
Čubrilo Dejan
Zečević Dragan


GOSTUJUĆI PROFESORI

Stričević Jadranka