Konferencija Mreža je nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem koji se već sedmi put održava na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum. Ovogodišnja tema je:

Umrežavanje, nauka, primena – NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)

Za konferenciju Mreža 2015, radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom za autore. Krajnji rok za dostavljanje radova je 05.04.2015. godine.

Preuzmite uputstvo za autore

E-mail adresa za kontakt: konferencija.mreza@singidunum.ac.rs

(150122060342)_-_mrezapp

 

 

Pozivno pismo MREŽA 2015

 

 

 

Zbornik radova – Konferencija Mreza 2015 – Elektronsko izdanje

 

 

Važne informacije

1 2 3
4 5 6
7 8 9

 

(150123062236)_-_UK-Union-Flag
English version