15.3.2015. – Prijava učešća (dostavljanje apstrakta rada)

 

5.4.2015. – Predaja rada (produženo do 12.4.2015.)

 

19.4.2015. – Obaveštenje o prihvatanju rada (produženo do 28.4.2015.)

 

15.5.2015. – Preliminarni program skupa

 

22.-23.5.2015. – Naučni skup Mreža 2015