Svi učesnici konferencije MREŽA 2015 su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova.