Prijava učešća se vrši elektronskom poštom i tom prilikom se dostavlja apstrakt rada.

Krajnji rok za prijavu je 15.03.2015. godine.

Krajnji rok za predaju rada je 05.04.2015. godine.

E-mail adresa za prijavu učešća, dostavljenje rada, kao i sva pitanja: konferencija.mreza@singidunum.ac.rs