Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/projekat)-predemet Projektovanje internet IS Informacioni sistem preduzeća “Vega d.o.o.” za process skladišta lekova
Autor Studenti: Marijana Pantelić, Ana Marković
Mentor Dr Biljana Tešić, MsC Ivan Pantelić
Cilj istraživanja Cilj seminarskog rada, koji je ujedno I završni projekat na predmetu Projektovanje internet informacionih sistema, bio je da se, respektujući sve faze razvoja informacionih sistema, razvije model IS za process skladištenja lekova u preduzeću Vega, iz Valjeva. Polazeći od analize trenutnog stanja, organizacione structure, analize zahteva korisnika I sistema, primenom različitih metoda planiranja I struktuirane sistemske analize, u radu je modeliranjem procesa I modeliranjem podataka definisan logički dizajn IS. Primenom softverskog CASE alata IDEF0 model procesa je obuhvatio sve aktivnosti, podprocese I elementarne procese skladištenja lekova, a primenom metode analize sadržaja dokumenata izvršeno je modeliranje podataka korišćenjem grafičkog jezika IDEFX1 I definisan rečnik podataka. Krajnji rezultat rada je fizički dizajn IS i model ACCESS baze podataka što predstavlja osnovu za dalji razvoj sistema koji se odnosi na programsku platformu I implementaciju.