Studijska opcija Hotelijerski, rizort i spa menadžment je namenjena studentima koji su zainteresovani za proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata o funkcionisanju hotela koji posluju u različitim destinacijama sa naglaskom na rizort i spa menadžment. Studenti će nakon završenih osnovnih studija:

  • razumeti definicije i teorije o holističkom zdravlju, wellness-u i zdravstvenom turizmu,
  • znati postupak otvaranja i registracije delatnosti u području hotelijerstva i zdravstvenog turizma;
  • razraditi poslovnu ideju i izraditi investicioni plan za hotel i spa centar;
  • izraditi projekcije prihoda i troškova, evidentirati i uvoditi finansijsku kontrolu i vršiti analizu u različitim fazama poslovanja hotela i spa centra;
  • maksimizovati prihode i minimalizovati troškove poslovanja hotela i spa centra;
  • planirati i kreirati organizaciju rada hotela, poznavati zakonske okvire u vezi sa zapošljavanjem; voditi sastanke, motivisati saradnike, izveštavati nadređenog;
  • odrediti, primeniti i kontrolisati standarde kvaliteta usluga i uslužnog asortimana u celini;
  • upravljati imovinom i opremom;
  • efikasno komunicirati sa gostima, poslovnim partnerima i saradnicima;
  • poznavati tehničko-tehnološke stručne i poslovne procese, programe i usluge u spa centru.

Ova opcija podrazumeva terensku nastavu i praksu u hotelima u zemlji i inostranstvu, spa centrima koji funkcionišu u okviru hotela ili posluju samostalno, specijalizovanim preduzećima i organizacijama u okviru wellness i spa sektora.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Ukupni spisak predmeta u oviru ove studijske opcije odgovara onom koji se može videti u okviru studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, osim onih predmeta kojima se odlikuje ova studijska opcija kako bi Vaša interesovanja bila usmerena ka odgovarajućim oblastima izučavanja. Odabir ove studijske opcije podrazumeva sledeće predmete:

Izborni predmet HOTEL, RIZORT I SPA MENADŽMENT
I2 Softveri u hotelijerstvu
I5 Digitalni turizam
I7 Rizort i spa menadžment