Seminarski, diplomski i master radovi

mar
07

„Strategije savremene kulturne politike kao instrumenti realizacije društveno korisnih aktivnosti neprofitnih ustanova kulture, sa analizom studije slučaja Narodnog muzeja Valjevo i uporednim osvrtom na Narodni muzej Aranđelovac“ – master rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Strategije savremene kulturne politike kao instrumenti realizacije društveno korisnih aktivnosti neprofitnih ustanova kulture, sa analizom studije slučaja Narodnog muzeja Valjevo i uporednim osvrtom na Narodni muzej Aranđelovac“ – master rad Autor Jelena Nikolić Lekić Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu teorijske […]

Detaljnije
mar
07

„Sportska rekreacija u službi turizma na primeru planine Tare“ – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Sportska rekreacija u službi turizma na primeru planine Tare“ – diplomski rad Autor Bojana Krstić Mentor MA Katarina Plećić / dr Filip Đoković Cilj istraživanja Cilj rada je analiza sportsko-rekreativnih sadržaja trenutno prisutnih na planini Tara, njihova primena i značaj istih na unapređenje razvoja turizma na planini.

Detaljnije
mar
07

„Kreiranje uslužne kulture poslovanja i uloga menadžmenta turističke organizacije“ – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Kreiranje uslužne kulture poslovanja i uloga menadžmenta turističke organizacije“ – diplomski rad Autor Ivana Perović Mentor MA Katarina Plećić / dr Milenko Stanić Cilj istraživanja Celine istraživanja obuhvataju uslužnu kulturu, menadžment u turizmu, upravljanje ljudima u organizacijama iz oblasti turizma kroz studiju slučaja Turističke organizacije Višegrad.

Detaljnije
mar
07

„Internet kao kanal distribucije turističkih usluga“ – diplomski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Internet kao kanal distribucije turističkih usluga“ – diplomski rad Autor Marija Milivojević Mentor MA Katarina Plećić / dr Milenko Stanić Cilj istraživanja Predstavljanje i analiza najznačajnijih elektronskih turističkih posrednika i njihov uticaj na promene u obrascima turističkih kretanja.

Detaljnije
mar
07

„Šta ne treba pokazati turistima u Valjevu?“ – seminarski rad

Naslovistraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Šta ne treba pokazati turistima u Valjevu?“ – seminarski rad Autor Studenti prve godine studijskog programa Turizam i hotelijerstvo Mentor Dr Filip Đokovi Ciljistraživanja Identifikovanje ključnih lokaliteta u Valjevu koji ne zadovoljavaju osnovne estetske i ekološke kriterijume a mogu biti u funkciji razvoja turizma.

Detaljnije
mar
07

„Potencijal reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijal reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma“ – seminarski rad Autor Veroljub Đorđić student 3. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma na osnovu istraživanja odabranih potencijalnih turističkih tržišta, klasifikacije postojećih turističkih resursa posmatranih kroz principe održivog […]

Detaljnije
mar
07

„Potencijali razvoja ski turizma na planini Kopaonik“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijali razvoja ski turizma na planini Kopaonik“ – seminarski rad Autor Milica Božić student 4. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala za razvoj ski turizma na planini Kopaonik na osnovu istraživanja demografskih i turističkih trendova odabranih potencijalnih emitivnih tržišta i klasifikacije turističkih […]

Detaljnije
mar
07

„Turistička valorizacija stene za sportsko penjanje Grdoba“ – seminarski rad

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Turistička valorizacija stene za sportsko penjanje Grdoba“ – seminarski rad Autor Vuk Kolarević student 4. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine Mentor Dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala za unapređenje avanturističkog turizma na steni Grdoba, selo Poćuta, na osnovu primarnog istraživanja korisnika posmatranog prostora u svrhe sportskog slobodnog penjanja, […]

Detaljnije
Stranica 3 od 41234