Poslovni fakultet Valjevo je 16.07.2015. godine bio domaćin gostima sa dva univerziteta iz Rusije. Dr Natalia Špak, Prorektor za inovacije i međunarodnu saradnju Uralskog državnog univerziteta za šumarsko inženjerstvo, i dr Natalia Vlasova, Prorektor za međunarodne odnose Uralskog državnog ekonomskog univerziteta, sastale su se sa dr Kosanom Vićentijević, Prodekanom za nastavu PFV i dr Ivanom Damnjanović, Rukovodiocem departmana za međunarodnu saradnju PFV.

kolaz14

 

Nakon bližeg upoznavanja sa modelima obrazovanja koji postoje na ove tri institucije, a posebno nakon uvida u Preduzetnički model obrazovanja koji je razvio i primenjuje Poslovni fakultet Valjevo prema visokim standardima savremenog obrazovanja, svi predstavnici visokoobrazovnih institucija su se složili da imaju bliske oblasti interesovanja, posebno u vezi sa turizmom. Stoga je tom prilikom potpisan zvanični ugovor o saradnji sa Uralskim univerzitetom za šumarsko inženjerstvo, dok se ugovor o saradnji sa Uralskim ekonomskim univerzitetom očekuje do kraja avgusta.

Sastanak je bio prilika za detaljnije dogovore u vezi sa planiranim međunarodnim projektima koji će omogućiti kako akademsku mobilnost studenata i nastavnog osoblja u svrhe obrazovanja i zajedničkih istraživanja, tako i za razvoj saradnje, sticanje znanja i razmenu iskustva na zajedničkim projektima sa drugim partnerskim univerzitetima iz EU.