Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Projekat: ”Zamisli život pre facebooka”
Autor Studenti PFV
Mentor Profesori PFV
Cilj istraživanja Osmišljavanje ponude različitih kulturno-umetničkih događanja za mlade Valjeva u retro stilu, bez korišćenja savremenih informaciono-komunikacionih sredstava.