mar
07

Projekat: ”Zamisli život pre facebooka”

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Projekat: ”Zamisli život pre facebooka” Autor Studenti PFV Mentor Profesori PFV Cilj istraživanja Osmišljavanje ponude različitih kulturno-umetničkih događanja za mlade Valjeva u retro stilu, bez korišćenja savremenih informaciono-komunikacionih sredstava.

Objavio: Ivan Pantelić | Istraživanja . Projekti . Realizovana istraživanja
Detaljnije
mar
07

Projekat: ”Vode”

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Projekat: ”Vode” Autor Studenti PFV Mentor Profesori PFV Cilj istraživanja Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja fabrika vode u Srbiji

Objavio: Ivan Pantelić | Istraživanja . Projekti . Realizovana istraživanja
Detaljnije
mar
07

„Obrazovanje kao temelj za poslovanje“(2014. godina)

Naslov istraživanja i vrsta „Obrazovanje kao temelj za poslovanje“(2014. godina) Autorka istraživanja Dr Ivana Damnjanović Mentor / Cilj istraživanja Analiza veština, znanja i osobina ličnosti kandidata koje poslodavci najviše vrednuju kod kandidata za radna mesta u tekućoj godini kao i procesa selekcije kandidata za određeni posao, na osnovu posebne metodologije primarnog istraživanja u okviru grupe […]

Objavio: Ivan Pantelić | Istraživanja . Projekti . Realizovana istraživanja
Detaljnije
mar
07

Popis turističkih resursa grada Valjeva

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Popis turističkih resursa grada Valjeva Autor Dr Vladimir Krivošejev Mentorke Lora Petronić Petrović, Sonja Urošević Cilj istraživanja Kreiranje baza kartona sa popisanim primarnim i pratećim turističkim resursima grada Valjeva

Objavio: Ivan Pantelić | Istraživanja . Projekti . Realizovana istraživanja
Detaljnije