Popravni I kolokvijum iz predmeta Poresko pravo će se održati u ponedeljak 18.04.2016. godine u 12 sati.