Moje ime je Bojana Vasić, po zanimanju sam diplomirana medicinska sestra. Diplomirala sam na Fakultetu zdravstvenih i poslovih studija, Univerziteta Singidunum u Valjevu, na kome sam trenutno zaposlena kao saradnik u nastavi za predmet Anatomija i histologija sa embriologijom.

Studiranje sam započela 2016. godine na smeru sestrinstvo. Na fakultetu tokom studiranja stekla sam znanje koje se bazira na pružanju zdravstvene nege kroz sve vidove zdravstvene zaštite, na planiranju nege kao i uspostavljanju adekvatne komunikacije kako sa pacijentom tako i sa porodicom obolelog kako kroz teorijsku tako i kroz praktičnu nastavu.

Bojana Vasić1
Bojana Vasić2

Utisci sa fakulteta su pre svega zadovoljstvo postignutim uspehom kroz sve godine studiranja, saradnjom profesora i njihovim trudom da nam prenesu stečena znanja, da imaju strpljenja i da su uvek spremni da pomognu u savladavanju gradiva.

Pored stečenog znanja i veština stekla sam i bezbroj prijatelja kako sa svog smera tako i sa kolegama sa drugih smerova.

Studiranjem na fakultetu pružila mi se prilika zapošljavanja na istom, što je pozitivno uticalo na moj život jer su prepoznati moji kvaliteti a ja ću se svojim trudom i zalaganjem boriti da opravdam njihovo poverenje.

Budućim studentima bih preporučila da upišu ovaj fakultet jer smatram da se mogu steći znanja i veštine potrebne za budući posao, steći veštine pravilne  komunikacije, dobiti dobre preporuke za budući posao. Fakultet nudi mogućnost dodatnog sticanja znanja i veština, učenje stranih jezika kao i razmenu studenata što samim tim dovodi do upoznavanja velikog broja ljudi i mogućnosti poslovne saradnje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Bojana Vasić3
Bojana Vasić5

Kakve utiske nosite sa fakulteta?

Pre svega sam zadovoljna postignutim uspehom, saradnjom profesora i njihovim trudom da nam prenesu znanja, saradnjom kolega kako sa mog tako i sa drugih smerova, kao i sticanje poznanstava i prijateljstava među kolegama. Studirati je bilo pravo zadovoljstvo!

Koja su Vam znanja i veštine stečene tokom studiranja bile najkorisnije u poslovnoj praksi i radu?

Najkorisnije stečeno znanje i veštine tokom studiranja bazirano je na  pružanju zdravstvene nege kroz sve vidove zdravstvene zaštite, planiranju nege, komunikaciji sa pacijentom i porodicom pacijenta.

Šta biste preporučili sadašnjim i budućim studentima našeg fakulteta?

Budućim studentima bih preporučila da upišu ovaj fakultet jer smatram da se mogu steći znanja i veštine potrebne za budući posao, steći veštine pravilne  komunikacije, dobiti dobre preporuke za budući posao. Fakultet nudi mogućnost dodatnog sticanja znanja i veština, učenje stranih jezika kao i razmenu studenata što samim tim dovodi do upoznavanja velikog broja ljudi i mogućnosti poslovne saradnje kako u zemlji tako i u inostranstvu.