Dana 14. septembra 2016. godine, Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije doneo je konačnu Odluku o akreditaciji studijskog programa Sestrinstvo na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum.

Za prvu generaciju studenata ovog studijskog programa, upisanu u 2016/2017. školsku godinu, nastava počinje u ponedeljak, 3. oktobra 2016 godine.