U okviru programa EU Erasmus+ u oblasti studentske mobilnosti i na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim univerzitetom Hajnrih Hajne, Dizeldorf otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu zimski semestar 2019/2020. godine na ovom Univerzitetu. Poziv je otvoren za studente svih godina sa smera Finansije i računovodstvo. Svi studenti koji su zainteresovani za studentsku razmenu treba da se prijave rukovodiocu odgovarajućeg departmana/studijskog programa do 12.03.2019. Ovo je poslednji poziv za razmenu studenata sa ovim Univerzitetom.

 

Procedure i rokovi:

 

·         Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.

o   Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl rukovodioca departmana/studijskog programa  dostavite tamo dostupan potpisan dokument, a original dokument lično dostavite rukovodiocu departmana/studijskog programa. Tek tada stičete pravo prijave.

o   Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.

 

·         Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali kratak ali dovoljan period da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje univerzitetu koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa potom objaviti.

 

·         Postoji mogućnost da prijavljeni studenti ne budu prihvaćeni i zbog popunjenosti studijskih programa za koje su zainteresovani.

 

Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. SVI NEOPHODNI dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions. O dodatnim zahtevima i procedurama potrebno je da se informišete kod kooridnatora u Nemačkoj.

62.2. Photo collage (1)