Saradnja našeg fakulteta sa DHBW Ravensburg iz Nemačke traje više od jedne decenije i danas je aktivnija nego ikada. Na poziv ovog fakulteta doc. dr Ivana Damnjanović, rukovodilac Departmana za međunarodnu saradnju na našem Fakultetu, učestvovala je na Nedelji parnerstva koja je trajala od 11. do 14. juna 2018. godine. Tema koja je ove godine bila u fokusu radionica i svih aktivnosti, „Zapošljivost kroz međunarodno iskustvo“, okupila je 24 predstavnika sa 18 univerziteta iz celog sveta: tri univerziteta iz Rusije, po dva univerziteta iz Meksika, Engleske, Holandije i Južne Afrike, i po jedan univerzitet iz Srbije, Danske, Škotske, Čilea, Kine, Libana i Turske. Naša predstavnica je imala vrlo isktaknuto i pohvaljeno izlaganje i ulogu u diskutovanju na temu skupa, a u saradnji sa kolegama iz celog sveta su se rodile ideje iz kojih će buduća saradnja i projekti biti zajednički ciljevi u skorijoj budućnosti. Poseban je značaj DHBW Ravensburg u okupljanju kolega iz celog sveta zbog toga što je DHBW prvi predstavnik pravog modela kooperativnih (dualnih) studija koje se organizuju u uskoj sprezi sa kompanijama u kojima su studenti zaposleni od prvog dana studiranja. Aktivnosti učesnika ovog međunarodnog događaja su tokom nedelje pored radionica obuhvatale simpozijum, sajam međunarodnog obrazovanja, veče međunarodne kuhinje, ekskurzije, sastanke i sl. tokom kojih su se delila iskustva, izazovi i dobre prakse i širila mreža partnera.

50.1. DHBW IPW2018

Tokom Nedelje partnerstva i naredne sedmice doc. dr Ivana Damnjanović je održala 25 sati nastave iz oblasti turističkog menadžmenta i zdravstvenog turizma za 18 međunarodnih studenta iz celog sveta koji period razmene provode na ovom fakultetu u Ravensburgu. Time je dalje obogatila svoje iskustvo u međunarodnom obrazovnom okruženju i do sada održala preko 130 časova za preko 80 studenata na različitim univerzitetima u Evropi.

50.2. Collage

Kako su predstavnici našeg i departmana za međunarodnu saradnju na DHBW imali još jednu uspešnu projektnu aplikaciju, razmene akademskog osoblja i studenata će se nastaviti i u naredne dve godine pod okriljem programa Erasmus+.

50.3. Collage students