U okviru nastavka saradnje sa fakultetom DHBW iz Ravensburga, Nemačka, profesori našeg Fakulteta doc.dr Katarina Plećić i doc.dr Marko Marković boravili su u toku jula na ovoj partnerskoj instituciji.

Tom prilikom prof. Plećić održala je 25 časova na predmetu Case studies in international business, koji su pohađali studenti iz Kine, Rusije, Ruande i Čilea, kao i 6 časova u okviru predmeta Marketing nemačkim studentima departmana za Poslovnu informatiku.

Katarina Plećić

Takođe, profesori su zajednički održali i 4 časa na temu Srpska kultura studentima departmana za Industrijski menadžment ovog fakulteta.

Ravensburg

Drugi deo boravka obuhvatio je sastanke rukovodiocem departmana za Poslovnu informatiku, Stephanom Daurerom. Dogovorena je saradnja u oblasti razmene studenata informacionih tehnologija i nastavnog osoblja naših fakulteta. Takođe, od zimskog semestra sledeće školske godine, prof. Marković će nemačkim studentima III godine ovog studijskog programa držati redovan predmet Distribuirani sistemi.

Marko Marković

Do sada je sa ovim fakultetom u okviru Erasmus + projekata ostvarena izuzetna saradnja po pitanju razmene, pri čemu je nekoliko naših studenata studijskog programa Turizam i hotelijerstvo imalo priliku da semestar studija provede u Ravensburgu, a ubuduće će ovu priliku imati i studenti našeg studijskog programa Poslovni softverski sistemi.