Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu je savremeno organizovana visokoobrazovna institucija funkcionalno integrisana u Univerzitet Singidunum.

Fakultet realizuje osnovne i master AKADEMSKE studije koje Vam omogućavaju nastavak obrazovanja i na doktorskim studijama.

Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System)

  • Konstantno učenje dva strana jezika (engleski i nemački ili španski) sa mogućnošću sticanja međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju engleskog (British Council) i španskog jezika (DELE).
  • Informatičko obrazovanje, pri čemu su praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata i sve prati diploma Supplement.
  • Rad u malim grupama, neposredan kontakt sa predmetnim nastavnicima
  • Praktična provera stečenih znanja, kreativne radionice
  • Razvoj menadžerskog i preduzetničkog duha
  • Izučavanje poslovne etike i komunikacija
  • Primena mentorstva i razvoj kreativnosti
  • Sticanje niza hard i soft veština