Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Znanja, veštine i sposobnosti menadžera različitih nivoa u bankarskom sektorima Bosne i Hercegovine i Srbije“
Autor Studenti treće godine svih studijskih programa
Mentor Dr Filip Đoković
Ciljistraživanja Utvrđivanje ključnih nanja, veština i sposobnosti menadžera prve linije, srednjeg i top nivoa u bankarskim sektorima Bosne i Hercegovine i Srbije.