logo ZT

 

Podstaknuti uspesima koje su postigli u učešću na projektima tokom svojih osnovnih studija na Poslovnom fakultetu Valjevo i sa dovoljnim iskustvom da imaju sigurno tlo po kojem gaze, studenti tri studijska programa treće i druge godine studija su se odlučili da osnuju nevladinu organizaciju Zeleni trag. Na taj način su dobili priliku da budu učesnici civilnog aktivizma na lokalu i u zemlji, a da istovremeno obogaćuju svoje iskustvo i znanje, spektar kontakata, portfolio veština, time povećavajući svoju konkurentnost na savremenom tržištu rada.

Ciljevi:

NVO Zeleni trag je osnovana 04.02.2013. godine. Njeni članovi se kroz svoje aktivnosti zalažu za širenje i primenu koncepcije održivosti, sa ciljem da edukuju čitav spekar različitih interesnih strana i da na direktan ili posredan način utiču na kvalitet života ljudi u lokalnoj zajednici po pitanju očuvanja životne sredine, kao i ekonomske dobiti i očuvanja tradicije i lokalnih običaja i stilova života. Poseban akcenat je stavljen na mlade, te je NVO registrovana kao udruženje mladih kod nadležnog ministarstva.

Projekti:

Prve korake u radu na projektima koji su u praksi primenljivi stekli su na Poslovnom fakultetu Valjevo u okviru predmeta Izborna praktična istraživanja. Članovi udruženja su radili na međunarodnom projektu Zeleni pasoš, vodiču za održivo putovanje kroz Srbiju, koji je podržan od strane UNEP-a. Nakon uspeha na interaktivnom štandu za posetioce na Sajmu turizma u Beogradu 2013., kao i uručene nagrade za doprinos razvoju održivog turizma u zemlji 2012. od strane portala VisitSerbia.org, članovi projektnog tima su odlučili da formiraju udruženje. “Shvatili smo da se na ovaj način otvara mogućnost da proširimo polje našeg delovanja i započeti projekat učinimo zaista održivim”, kaže jedan od članova projektnog tima i NVO, Milan Plavšić. Sa druge strane, inicijator projekta i udruženja, dr Ivana Damnjanović, smatra da je „preduzetnički model obrazovanja koji se neguje na Poslovnom fakultetu osnova ne samo za konkurentnost studenata na savremenom tržištu rada, već i za davanje aktivnog i efektivnog dugoročnog doprinosa razvoju zajednice, kao i očuvanju njenih vrednosti“. Nenad Ikonić, jedan od osnivača udruženja kaže da je „učešće na projektu Zeleni pasoš kruna celokupnog obrazovnog iskustva stečenog na Poslovnom fakultetu“. Jelena Bošković, aktuelna predsednica Zelenog traga se slaže „da se radom na projektima proširuje spektar znanja i veština potrebnih u poslovnom svetu danas, posebno snalažljivost, domišljatost i kreativnost, ali i doslednost, odgovornost i set znanja iz oblasti administracije i finansija“. Među članovima udruženja od kojih su najbrojniji oni koji se bave turizmom, na određenim projektima su se našli i student poslovne informatike, Marko Jakić, kao i student finansija i bankarstva, Jovica Damnjanović.

U portfolio realizovanih projekata trenutno ubrajaju dva projekta podržana i finansirana od strane Grada Valjeva. Zelena stopala, edukativni poligon namenjen deci nižih razreda osnovnih škola na temu primene principa održivog razvoja u okruženju u kojem se nalazimo, realizovan je u oktobru 2013. godine.

Gradski reli na stranim jezicima je projekat namenjen učenicima srednjih škola u Valjevu u cilju upoznavanja kulturnih i prirodnih skrivenih znamenitosti grada kroz igru i snalažljivost. Projekat je u saradnji sa Poslovnim fakultetom realizovan u oktobru 2014. godine.

Preko sekcije udruženja “Biciklarenje” koja propagira biciklizam kao svojevrstan način života, osmislili su i realizovali projekat Pokaži put čiji je cilj trasiranje i obeležavanje biciklističkih ruta na području opštine Osečina sa svrhom promocije biciklizma kao zdravog načina života, ali i načina na koji se može kreativno i aktivno provesti odmor.

S obzirom na uspehe koje niže, Zeleni trag je često pozivan na različite forume, konferencije i druge događaje kao primer preduzetničkog duha i aktivizma mladih ljudi u našoj zemlji, ali i na stručne skupove na kojima daje doprinos i kroz koje razvija nove ideje i planira nove projekte.

Osnivači i aktivni članovi udruženja:

  • Jelena Bošković – predsednik
  • Nenad Ikonić
  • Milan Plavšić
  • dr Ivana Damnjanović

Uvek spremni na timski rad, nove izazove i projekte, očekuju predloge saradnje na: zelenitragvaljevo@gmail.com.