Predavanja iz predmeta Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, predviđena za utorak 27.02.2024. neće biti održana.