Obuka za izradu projekata – Jesenja škola za izradu projekata, modul II održana je u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu 7. i 8. decembra 2017. godine. Obuka je realizovana u partnerstvu Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum, Grada Šapca i Privredne komore Srbije. Ukupno 29 učesnika iz institucija, gradske uprave, obrazovnih ustanova/škola, kao i učenika završnih razreda srednjih škola uspešno je završilo ovu kratku obuku.

IMG_0025

Tematske celine obuke bile su upoznavanje i popunjavanje projektne dokumentacije za EU projekte, rizici preduzetničkog/projektnog poduhvata i finansiranje sektora MSP, programi i fondovi EU, kao i aktivnosti vezane za lakši pristup finansijama uz upoznavanje sa mogućnostima koje pruža Evropska mreža preduzetništva, a učesnici su ih  savladavali uz podršku dr Ivane Damnjanović i dr Duška Ranisavljevića, profesora Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija i Biljane Glisić, savetnika u Centru za EU integracije Privredne komore Srbije.

IMG_0042

Učesnici su u ovom modulu definisali četiri zanimljiva projekta za koje su razvijali projektni predlog, i to: „Ekološki semafor“, „Samo da ruže lepše zamirišu“, „Na Drini ćuprija“ i „1+1=1“. Ovi projekti razrađivani su kao projekti prekogranične saradnje.

IMG_0026

Radionica je ocenjena kao veoma uspešna i predloženo je više tema za naredne oblike saradnje, počev od obuke za razradu budžeta i finansijskih planova, izrade i dizajna web sajtova, do izrade biznis planova, popunjavanja i obrade dokumentacije za osnivanje preduzetničkih radnji, razvijanja preduzetničkih veština i sl.

IMG_0078