PREUZMI PDF

Naslov Web bazirani menadžment informacioni sistemi
za upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou
Autor Doc.dr Biljana Tešić
Vrsta publikacije Monografija
Publikovano 2017. godine