Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu-Forex”- diplomski rad
Autor Jovica Damnjanović
Mentor Dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Upoznavanje sa načinom upravljanja novcem na Forex tržištu.