Udruženje poslovnih žena “Eve” u partnerstvu sa Institutom za održivi razvoj Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerzitet “Singidunum” , kao saradnici na programu podrške ženskom preduzetništvu u Srbiji koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije kroz “Speakers Program” koji je podržan od strane Američke ambasade u Srbiji, organizovalo je za preduzetnike i studente jednodnevnu motivacionu radionicu.

IMG_0010

Radionicu je vodila Susan Sarfati, konsultantkinja iz Amerike i generalna direktorka Strategije za visoke učinke, konsultantske firme koja se bavi stvaranjem pojedinaca, timova i organizacija koji su sposobni za postizanje više nego odličnih rezultata. Ona je bila generalna direktorka Velikog vašingtonskog društva direktora udruženja, jedan od direktora osnivača Centra za rukovođenje udruženjima i potpredsednik Američkog društva direktora udruženja.

 

IMG_0004

Radionica u Valjevu bila je posvećena LEAN IN tehnici unapređenja sopstvene karijere koja nudi rešenja i filosofiju uspeha za postizanje liderskih pozicija. Kako je rekla Susan Sarfati, to ne mora uvek vbiti pozicija predsednika države, ali može biti pozicija predsednika kompanije, ili lidera sopstvenog života. To se postiže na osnovu toga kako vrednujemo sebe, da li znamo šta želimo i kako ćemo postati to što želimo.

 

IMG_0011

U karijeri i uspešnom životu postoji niz barijera, a one koje su „najstrašnije“ su: osećaj da smo nevoljeni, da smo učinili pogrešan izbor, da nemamo očekivana postignuća, rekla je Susan Sarfati. Rešenje u ovoj tehnici je LEAN IN ADVANCE, uključenje – sagledaj mogućnosti i uključi se!

Posebno zanimljiv deo njene prezentacije odnosio se na veštine pregovaranja koje se uče ceo život. Jer kako je rekla Susan, niko vas neće više podržati nego vi sami! Da bi vas razumeli ljudima morate reći šta želite. Tražite ono što zaslužujete i konaćno: ne dobijate u životu ono što zaslužujete već ono što ispregovarate! Glavna preporuka za uspeh, po njoj je da svako treba da upozna sebe i da se oceća „udobno u svojoj koži“.

 

IMG_0007

Kao stručnjak za žensko preduzetništvo izrekla je i zanimljiv rezultat istraživanja koji kaže: Žene komuniciraju kako bi uspostavile i razvijale relacije, a, muškarci komuniciraju kako bi podržali svoj status i nadmoć.
Susan Sarfati, podržala je Projekat opremanja Poslovnog inkubatora za početničko preduzetništvo na Poslovnom fakultetu Valjevo i upisala se kao jedan od prvih donatora za ovu namenu.