Na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum organizuje se Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. U proteklih godinu dana održana su četiri ciklusa, kroz koja je prošlo preko 50 polaznika iz cele Srbije.

 „Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina se na Poslovnom fakultetu organizuje od letnjeg semestra prošle studijske godine. Program podrazumeva obuku iz navedenih oblasti za one predavače koji u toku studija nisu slušali i polagali te predmete, a žele da rade u prosveti. Edukacija traje deset nedelja, nakon čega se organizuje polaganje ispita. Nastavu izvode profesori i saradnici našeg fakulteta, stručnjaci za određene oblasti. Obrada pojedinih predmeta se izvodi online putem platforme Moodle, a svu tehničku, organizacijsku i stručnu podršku polaznici mogu dobiti i direktno od profesora i putem mejla ili telefona“, kaže profesorka nemačkog jezika Sonja Urošević, teacher trener za metodiku savremenog jezika.

Prof.Sonja Urosevic smanjena

Prošle sedmice počeo je rad sa novom grupom, koja će slušati predavanja profesora iz oblasti psihologije, pedagogije i metodičke nastave. Polaznici ostvaruju ukupno 30 bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.