Stručna obuka službenika obezbeđenja za sticanje licence O2 počinje 08.02.2016. godine. Prijava kandidata je u toku. Više o obuci možete videti na sledećoj stranici. Bliža obaveštenja na telefon: 014 292 610.

obuka, avgust 2016