Poslovni fakultet Valjevo, Univerziteta Singidunum Beograd u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS” broj 104/13, 42/2015) akreditovan je od strane MUP-a Republike Srbije, rešenjem 03/6 broj 37/15 od 11.05.2015. godine za sprovođenje

 

STRUČNE OBUKE SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA
ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

i to fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2).

 

AKREDITACIJA

 

OBUKA traje 101 čas i sastoji se od:

 

TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u savremeno opremljenim učionicama i

PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage koja se izvodi od strane licenciranog operativnog trenera.

 

USLOVI ZA POHAĐANJE OBUKE I POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE

 

Obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može pohađati lice koje ispunjava uslov da:

1) je državljanin Republike Srbije;

2) je punoletno;

3) ima najmanje srednju stručnu spremu;

4) je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

 

Po završetku obuke polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju izdaje se Potvrda o obučenosti.

 

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje je pored uslova nabrojanih pod stavkama 1 – 4 još i:

 

1) prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

2) savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju;

3) obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

4) ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

 

Izuzetno, licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbedonosno-obaveštajnim poslovima,poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije i poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, izdaje se licenca bez obavljene obuke.

 

VISINA NAKNADE:

Pojedinačna cena obuke iznosi 20.000 dinara (sa PDV-om).

 

VREME UPISA:

Prijave se mogu podneti Poslovnom fakultetu Valjevo, Železnička 5, Valjevo.

POČETAK OBUKE: po prijavljenom dovoljnom broju kandidata.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na tel.: 014/292-610, 292-611, e-mail: pf@singidunum.ac.rs

 

PROPISI

Oglas

Pravilnik o bližim uslovima koja moraju da ispune fizička i pravna lica za sproovđenje obuke

Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude

Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite

Pravilnik_o_programima i načinu vršenja obuke

Program_obuke

Zakon o_privatnom_obezbeđenju

Zakon o izmenama Zakona o privatnom obezbedjenju

Zakon o javnom okupljanju

Zakon o oružju i municiji

Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim manifestacijama

Pravilnik o sadržini-izgledu i nacinu upotrebe legitimacije

Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod ugradnje tehničke zaštite u bankama

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima

Fond ispitnih pitanja