Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Strategije savremene kulturne politike kao instrumenti realizacije društveno korisnih aktivnosti neprofitnih ustanova kulture, sa analizom studije slučaja Narodnog muzeja Valjevo i uporednim osvrtom na Narodni muzej Aranđelovac“ – master rad
Autor Jelena Nikolić Lekić
Mentor Dr Vladimir Krivošejev
Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu teorijske analize i praktičnih saznanja ukaže na značaj i ulogu marketinga pri implentaciji savremenih strategija kulturne politike koje se koriste kao instrumenti u realizaciji društveno korisnih aktivnosti neprofitnih ustanova kulture, a na konkretnom primeru muzejskih institucija, a da se shodno istraživanju ukaže na opšte modele koji povezuju teoriju i praksu.