Naslovistraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Šta ne treba pokazati turistima u Valjevu?“ – seminarski rad
Autor Studenti prve godine studijskog programa Turizam i hotelijerstvo
Mentor Dr Filip Đokovi
Ciljistraživanja Identifikovanje ključnih lokaliteta u Valjevu koji ne zadovoljavaju osnovne estetske i ekološke kriterijume a mogu biti u funkciji razvoja turizma.