Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Sportska rekreacija u službi turizma na primeru planine Tare“ – diplomski rad
Autor Bojana Krstić
Mentor MA Katarina Plećić / dr Filip Đoković
Cilj istraživanja Cilj rada je analiza sportsko-rekreativnih sadržaja trenutno prisutnih na planini Tara, njihova primena i značaj istih na unapređenje razvoja turizma na planini.