Već četiri godine se na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum organizuju seminari za nastavnike i stručne saradnike srednjih škola. U proteklih mesec dana (19. marta i 2. aprila) održani su seminari sa temama Savremeni pristup obrazovanju u oblasti ekonomije, finansija i računovodstva primenom studije slučaja iz domaće prakse i Uloga društvenih mreža u savremenom komuniciranju i turizmu, koje je slušalo oko 60 učesnika. Ovi seminari su bili besplatni za sve učesnike, koji su dobili po osam bodova za stručno usavršavanje.

Svi seminari za nastavnike i stručne saradnike srednjih škola su akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje znanja i obrazovanja Republike Srbije. Tokom protekle četiri godine, seminare koje su održali profesori Univerziteta Singidunum i Poslovnog fakulteta Valjevo slušalo je preko 500 nastavnika.

Informacije o seminarima svi zainteresovani mogu dobiti na Poslovnom fakultetu Valjevo.

DSC_8666 smanjena

DSC_8678 smanjena