Gradska uprava grada Valjeva, Udruženje za istraživanje i razvoj „Poslovni inkubator“ i Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum, tokom prethodnih meseci realizovali su usluge edukacije i zdravstveno vaspitnih aktivnosti iz oblasti populacione politike kroz novoosnovano Savetovalište za trudnice i porodilje.

Rad u savetovalištu realizuje se kroz sledeće zdravstveno vaspitne strategije:

 • Komunikacione strategije: Predavanja, diskusije, medijske tehnike (onlajn, preko Google Meet platforme)
 • Individualne metode: Savetodavni intervju (onlajn i uživo u prostorijama Fakulteta)
 • Strategije sticanja veština
 • Organizacione metode: razvoj zajednice, društveno planiranje i organizacioni razvoj populacione politike.

Redovnim pohađanjem edukacija i konsultacijom sa stručnim timom savetovališta, žene će steći brojne informacije o zdravstvenoj kulturi, fiziologiji trudnoće i porođaja, stilu života u trudnoći, vežbama u trudnoći, pripremi za porođaj, postporođajnoj nezi majke i novorođenčeta, dojenju, ali i o svim drugim pitanjima u vezi sa zdravljem majke i bebe, ali i porodice u celini.

Savetovalište

STRUČNI TIM SAVETOVALIŠTA

 • Prof. Nikola Savić, koordinator rada savetovališta
 • Master profesor Zdravstvene nege u ginekologiji i akušerstvu
 • Doktorand Javnog Zdravlja
 • Oblast: Planiranje porodice, uvod u trudnoću.
 • Kontakt: nsavic@singidunum.ac.rs
 • Bojana Vasić, nastavnik Zdravstvene nege
 • Oblast: Psihička i fizička priprema žene za porođaj, vežbe u trudnoći.
 • Kontakt: bojana.vasic.16.pfv@singimail.rs
 • Dr Aleksandra Vesić
 • Doktor stomatologije
 • Oblast: Zdravlje usta i zuba u toku trudnoće, mlečni zubi, ishrana u trudnoći.
 • Kontakt: draleksandravesic@gmail.com
 • Milica Pavlović, diplomirani defektolog
 • Oblast: Pravilan rast i razvoj deteta.
 • Kontakt: milicapavlovic96@hotmail.com
 • Prof. Marijana Milošević, nastavnik Zdravstvene nege u pedijatriji
 • Oblast: Postporođajna nega majke i novorodjenčeta, dojenje, majka i beba u porodici, prevencija COVID-19 infekcije.
 • Kontakt:marijanamilosevic4@gmail.com

 

Sve korisnice zdravstveno vaspitnih usluga Savetovališta, na kraju obuke dobijaju priručnik, iz kojeg će moći da se podsete saveta dobijenih od stručnog tima savetovališta u toku edukacije.

Priručnik za trudnice

Sve informacije možete dobiti od strane koordinatora rada Savetovališta – prof. Nikola Savić:

Mejl adresa koordinatora: nsavic@singidunum.ac.rs
Kontakt telefon: +381 14 292 610
Adresa: Železnička 5, 14000 Valjevo, Srbija