Studentska organizacija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Železnička 5, Valjevo

Pravni zastupnik: Pavićević Tijana, student III godine studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, sofzps@gmail.com.

Udruženje Studentska organizacija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti studentskog organizovanja.

Ciljevi:

1) ostvarivanje i zaštita prava, interesa i zdravlja studenata;
2) unapređenje nastave;
3) unapređenje životnog standarda studenata;
4) unapređenje položaja studenata u društvu;
5) unapređenje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka.

 

Statut Udruženja