Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i prakse koje će se realizovati počevši od zimskog semestra školske 2021/2022. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

Studenti se prijavljuju za mobilnost do 15. aprila 2021. slanjem aplikacionog formulara, u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sledeće elemente:

  • Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)
  • Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju)
  • Prosek ocena sa spiskom položenih ispita

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspeha (60 od 100 bodova)  kao i motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se u ponedeljak, 5. aprila 2021. godine u 10.30 časova putem Google Meet platforme (kliknite na ovaj link) uključe na Informativnu sesiju.
Detalji o finansijskim uslovima mobilnosti su dostupni na ovom LINKu.

Spisak fakulteta za koji se možete prijaviti je dostupan na ovom LINKu (dolaze u obzir i svi EU univerziteti koji se nalaze na ovoj strani).

Iskustva studenata našeg fakulteta koji su već bili na razmeni možete pogledati na ovom LINKu.
Za sve dodatne informacije i zakazivanje savetovanja sa Prodekanom za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija, u skladu sa našom tradicionalnom praksom, pišite na idamnjanovic@singidunum.ac.rs.

Nakon toga ćete biti upućeni na Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum kod koje se vrši finalna prijava kandidata.
Puno uspeha!

 

82.1. Photo