Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i prakse koje će se realizovati u letnjem semestru školske 2021/2022. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

Studenti fakulteta u Valjevu pre svega moraju iskazati svoju zainteresovanost za razmenu Departmanu za međunarodnu saradnju našeg fakulteta na idamnjanovic@singidunum.ac.rs i slanjem popunjenog Student declaration dokumenta koji je dostupan na ovom LINKu.

Tek po odabiru od strane našeg fakulteta, student mora poslati sledeće elemente na iznad navedeni mejl do 11.10.2021. godine:

  • Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)
  • Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju)
  • Prosek ocena sa spiskom položenih ispita

Tada naš Departman prosleđuje prijavu i nominaciju Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum. Prijavu ne slati direktno ovoj Kancelariji!!!

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspeha (60 od 100 bodova)  kao i motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Svi zainteresovani studenti se pozivaju da dobiju detaljnije informacije o konkursu i Erazmus programu razmene putem info sesije zakazane za sredu, 6. oktobar 2021. godine u 11 časova kojoj mogu pristupiti putem Google Meet platforme (kliknite na ovaj link). Još jednom, nakon sesije se prijavljujete svom Departmanu fakulteta u Valjevu (videti iznad).

Detalji o finansijskim uslovima mobilnosti su dostupni na ovom LINKu.

Spisak fakulteta za koji se možete prijaviti je dostupan na ovom LINKu (dolaze u obzir i svi EU univerziteti koji se nalaze na ovoj strani koje morate birati prema studijskom programu koji pohađate).

Iskustva studenata našeg fakulteta koji su već bili na razmeni možete pogledati na ovom LINKu.

Za sve dodatne informacije i zakazivanje savetovanja sa Prodekanom za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija, u skladu sa našom tradicionalnom praksom, pišite na idamnjanovic@singidunum.ac.rs.

Nakon toga ćete biti upućeni na Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum kod koje se vrši finalna prijava kandidata.

Puno uspeha!

erasmus-header-960_tcm44-94793