IZJAVA KOJU POTPISUJE STUDENT ZAINTERESOVAN ZA AKADEMSKU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

 

Akademska mobilnost u okviru Erasmus+ programa je jedinstveno obrazovno iskustvo koje nije namenjeno svim studentima. Za njega treba da se prijave isključivo oni koji su spremni da se upuste u realan život sa svim obavezama i kompleksnostima koje nosi, koji će sa odgovornošću prihvatati svoje obaveze i za njih snositi posledice; za one koji su spremni da odrastu, da se ponašaju kao odgovorni ljudi, koji su spremni da svaki trenutak uče i znanja i iskustva nesebično vrate svom matičnom fakultetu kojem su lojalni, privrženi i čiji su zaslužni studenti. Stoga, u ovom dokumentu su obezbeđene sve informacije koje student treba da ima u vezi sa obavezama i onim što može da očekuje od svog Fakulteta i Departmana za međunarodnu saradnju.

Pre zvaničnog izjavljivanja želje da se prijavi za program akademske razmene, student je u obavezi da se u potpunosti upozna sa svim aspektima koje akademska mobilnost podrazumeva dostupnim u dokumentu koji može preuzeti OVDE.

Potom, neophodno je da odštampan, popunjen i potpisan dokument dostavi Rukovodiocu Departmana/ studijskog programa koji studira.